Help onze ruiters met een donatie.


Door de aanpassingen, de intensieve begeleiding en de kleine groepen zijn de kosten per ruiter erg hoog. Gelukkig ontvangt de stichting subsidie van enkele gemeentelijke overheden, maar dat is lang niet toereikend. Daarom probeert de stichting geld in te zamelen in de vorm van donateur bijdragen, sponsorbijdragen en fondsenwerving. Hiermee wordt de aanschaf van materialen bekostigd, zoals:
-

  • Speciale zadels en ander hulpmateriaal
  • Een tillift
  • Rijtuig en harnachement voor koetsritten
  • Caps
  • Kleding voor vrijwilligers


Ook hebben we een eigen ruimte voor de materialen en een wachtruimte met invalidentoilet en er is een personenlift naar de kantine. Deze voorzieningen en alle materialen moeten regelmatig onderhouden en schoongemaakt worden. Wilt u doneren, dan kan dit op meerdere manieren.

Een jaarlijkse donatie


Hiervoor krijgt u een naamsvermelding op ons overzicht van donoren. Het anoniem adopteren van een of meerdere van onze ruiters kan ook: u betaalt dan het abonnementsgeld. Mocht u ons met een periodieke bijdrage willen steunen, meldt u zich dan aan via info@inhetzadel.nl als donateur. Stichting “In het Zadel” is gerangschikt onder de tot algemeen nut beogende instellingen, zogenoemde ANBI instelling als bedoeld in artikel 24 van de Successiewet en geniet de daaraan verbonden voordelen voor wat betreft de heffing van successierecht en schenkingsrecht. Zie hiervoor de ANBI website.Een eenmalige donatie


Doneren kan eenvoudig via Tikkie met deze link: dat werkt met elke mobiele telefoon via de QR scanner of de camera (Iphone) en ongeacht bij welke bank u bent aangesloten.Of maak een bedrag over op rekening NL69 RABO 0119 7972 08 ten name van de SPG In het Zadel.

Onze donateurs